2009-05-19 Légi forgalom Lake-city felett 7

Gal2: Vettem Torony, átstartoltam.
Torony Gal-1-nek, Welcome to Lake-city!

Language preference